Kullanım Şartları

Epey.com, ürünler arasında karşılaştırma ve kıyaslama yapan, fiyat içeren ürünler için fiyat bilgisi sunan, kullanımı ücretsiz bir hizmettir. Sitenin amacı nihai tüketiciye ürünler hakkında teknik bilgiler sunmak, satın alma aşamalarında ölçülebilir verileri karşılaştırabilmelerini sağlamaktır.

İçerik Sınırları kısmında yer alan kısıtlamalar haricinde, Epey.com'da yer alacak içeriklere (bundan böyle İçerik olarak adlandırılacaktır) uygulanacak herhangi bir sansürün ifade özgürlüğünü temel alan bir hizmetin kendisiyle çelişeceğine inanıyoruz.

Bu değerleri korumak için, bu hizmeti sağlayabilme olanağımızı ve bu hizmetin teşvik ettiği ifade özgürlüğünü tehdit eden kötüye kullanımların önüne geçmemiz gerekir. Bunun sonucu olarak, Epey.com'da barındırılabilecek içerik türü için geçerli bazı sınırlar olacaktır. Belirlediğimiz sınırlar, yasal gerekliliklere uygun olan ve bir bütün olarak hizmeti geliştirmeye yarayan sınırlardır.

Bu kullanım şartları belgesi, Epey.com'dan yararlanabilmek için gerekli hüküm ve şartları düzenlemektedir. Bu siteyi kullanmanız ile birlikte aşağıda belirtilen hüküm ve şartları kabul etmiş olacaksınız. Site kullanıcıları (bundan böyle Kullanıcılar olarak adlandırılacaktır) bu hüküm ve şartları kabul etmiyorsa siteyi kullanmamalıdır.

Epey.com, bu site ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve siteyi kullanma koşulları ile Epey.com'da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Epey.com'da yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Epey.com sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İçerik Sınırları ve Genel Koşullar:

Site içerisinde bulunan ürün tanıtımları ve teknik bilgiler, resmi internet siteleri, resmi ürün katalogları ve internet üzerindeki referans kaynaklardan derlenmiş olup, üreticiler tarafından yayınlandığı veya ilan edildiği bilinen bilgilerdir. İyi niyet ve hakkaniyet çerçevesinde, herhangi bir marka ayrımı gözetmeden bu bilgileri güncel ve doğru olması için gayret göstermemize rağmen sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, eksiksiz olması, kalitesi, güncel olması ve buradaki bilgilerle sınırlı olmamakla birlikte tüm hizmetlerimiz için herhangi bir şekilde garanti vermemekte ve herhangi bir taahhütte bulunmamaktayız. Veriler nedeniyle oluşabilecek olan maddi ve manevi herhangi bir zarardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Ziyaretçilerin siteye eklemiş oldukları yorum, eleştiri ve her türlü yazılardan içeriği ekleyen ziyaretçinin kendisi sorumludur. Sitemiz ziyaretçinin yazı yazabilmesi için açılan alanlarda rekabete aykırı, küçük düşürücü ve marka zedeleyici veya haksız kazanca yol açabilecek yazıların yayınlanmamasına üstün hassasiyet gösterecektir. Bu nedenle uyarı yapılmadan veya sebep gösterilmeden ziyaretçi içerikleri site tarafından kaldırabilir.

Ürünler ve tanıtımlar için verilen yıldız puanları, ziyaretçilerin oylaması ile oluşmaktadır. Sitemiz bu konuda manipülasyon yapılmaması için teknik önlemler almaktadır fakat oluşabilecek manipülasyonlar konusunda garanti vermemektedir.

Ürünler için verilmiş olan site puanları, teknik değerlere ve belirli kriterlere göre hesaplanmakta olup, bu kriterler ve sonucunda oluşacak puanlar sürekli değişebilmektedir. Puan için ele aldığımız kriterlerin, oluşan puanların ve yapılan sıralamanın tamamıyla doğru olduğunun garantisi sitemizce verilmemektedir. İyi niyet çerçevesinde ve herhangi bir ayrım gözetmeden kullanıcılara fikir verecek teknik puanlar oluşturmaktayız. Kullanıcıların bu puanları nihai sonuç olarak düşünmemeleri ve son kararlarını sitemize bağlı kalmadan vermeleri gerekmektedir.

Sitemizde yapılan karşılaşmalarda sunulan veriler ile karşılaştırmaya konu olan kuruluşların nihai teklifleri arasında fark olabilir, sitemizdeki veriler güncel olmayabilir. Bu durumun farkında olarak sizi bağlayıcı şartların ilgili kuruluşlar tarafından size bildirilen şartlar olduğunu bilmelisiniz.

Ürünler ile ilgili belirtilen fiyatlar her gün kontrol edilmekte olup, gün içerisinde satıcı kurumda yapılacak anlık fiyat değişiklikleri sitemize yansımayabilir. Sitemizdeki verinin güncel olduğunu hiçbir zaman garanti etmemekteyiz. Geçerli olan her zaman satıcı kurum fiyatıdır.

Satıcı kurumların ürün sayfalarına vermiş olduğumuz linkler, ilgili kişi ve kuruluşlarla herhangi bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kurumların güvenilir olduğunu taahhüt ettiğimiz veya onlara herhangi bir yetki verdiğimiz, satış işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmemektedir.

Yasadışı Amaçlar: Site alan adı ve alt alan adları üzerindeki hizmetler ve içerik, yasadışı amaçlar için kullanılamaz. Bu amaçlara -tahdidi olmamak kaydıyla- örnek olarak, bir yazılımın korsan kullanımını teşvik veya hack/bilgi hırsızlığına yönelik yöntemlerin öğretilmesi gösterilebilir.

İstenmeyen İçerik: Epey.com, istenmeyen içerikleri yayından kaldırmak için azami çabayı göstereceğini taahhüt eder. İstenmeyen içeriğin tespiti anında kendi organlarında bu içeriğin kaldırılması kararını almasına mutabık, bu içeriği istediği gibi değiştirme ya da yayından kaldırma hakkına sahiptir. İçeriği giren kişi bu konuda Epey.com ekibinin bu konuda yetkisini baştan ve kat'i olarak kabul etmiştir. Epey.com bu gibi durumlarda tarafsız ve iyi niyetli bir içerik denetimi yapmayı taahhüt eder.

Aşağıda, Site Politikası tarafından yasaklanan ve istenmeyen içerik türü örnekleri bulunmaktadır, ancak bu ayrıntılı bir liste değildir. Epey.com, aşağıda adı geçen içerik türlerinin kapsamını değiştirmek ve yeni içerik türleri eklemek hakkını saklı tutar.

Yorum Spam'i: Bir yazıdaki yorumların yalnızca trafiği veya Google PageRank'i başka bir siteye çekmek amacıyla elle veya otomatik olarak yerleştirilmesidir. Bu tür yorumlar, çeşitli spam filtreleri ya da elle müdahale ile silinecektir. Yorumların spam motoru tarafından yanlışlıkla silinmesi durumunda, site yönetimi bundan sorumlu tutulamaz. Site yönetiminin uyarılması durumunda, elimizden gelen tüm müdahaleler yapılacaktır.

Ticari İtibarı Zedeleme: Epey.com, Türkiye'de alışveriş yapan kullanıcılara doğru bilgiler sunmayı amaçlayan bir sitedir. Bu amaca hizmet etmeyecek şekilde, bir ürün, marka ya da platformun/yazılımın ticari itibarını zedelemeye yönelik içeriklere izin verilmeyecektir. Yapıcı eleştiriler bu kısıtlamanın dışındadır.

Uygunsuz İçerik: Epey.com'un varoluş nedenine aykırı ve diğer uygunsuz içeriğe (örneğin ırkçı, bir başka etnik grubu aşağılayan içerik) izin verilmeyecektir. Bu içerik tespitinden sonra mümkün olan en kısa zamanda kaldırılacaktır ve böyle bir üslubu kullanmayı sürekli olarak benimseyen kullanıcılar hakkında yaptırım hakkı saklı olacaktır.

Hakaret/Karalama: Kullanıcılar, yasaya aykırı, hakaret içeren ve sahtekârlığa yönelik herhangi bir içeriği yayınlamamalıdır. Söz konusu ifadenin hakaret içerdiğinin tespitini takiben, bu tür içeriklerin kaldırılması için elimizden gelen tüm müdahaleler yapılacaktır.

Hizmetin Kesilmesi ve Kötüye Kullanım: Epey.com alan adı ya da alt alan adları üzerinden sunulacak hizmetleri yetkisiz bir şekilde kullanma girişiminde bulunan, bu sistemlerin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek şekilde davranışlar sergileyen veya böyle davranışlar sergileyen otomatik programlar hazırlayan; Epey.com sitesi üzerinden verilen hizmetlerde yer alan olası açıkları kullanarak sistemi kullanılmaz hale getirmeye teşebbüs eden kişilerin -eğer varsa- var olan hesapları sonlandırılacaktır.

Epey.com, hizmet ve servislerine yapılan kötü niyetli saldırılara karşı sahip olduğu cezai ve hukuki hakları kullanmak konusunda kararlı bir tutum içindedir.

Telif Hakları ve İhlali: Kullanıcılar Siteye yükledikleri her türlü yazı, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya bunların işlenmesi halinde oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler (bundan böyle İçerik olarak anılacaktır) üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile, eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, Epey.com tarafından belirlenen her türlü mecra/platform/ürün/malzeme/organizasyonda vs. (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dâhil olmak üzere kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, telefon santrali ve IVR müzikleri, telefon zili tonları vs) Katma Değerli Servisler (Hücre yayını, GPRS/3G, mobil müzik, mobil video, çalarken dinlet, Mobil TV, Videostreaming ve diğer tüm şarkı indirme servisleri ve/veya işbu tarihten sonra gelişecek yeni nesil mobil teknolojileri) ve Katma Değerli Servisler için kullanılan altyapılar kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo, diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkalarında da devredilebilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve Dünya'da kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin kamuya devrettiğini; söz konusu İçeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve söz konusu içeriklerin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (içerikleri sisteme yükleme, çıkarma vb.) Epey.com tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Site kullanıcıları söz konusu içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mâli ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK'in 48 ve 52'inci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye?de ve tüm Dünya'da yukarıda sayılanlar da dâhil her türlü ürün/platform/malzeme/organizasyon/mecrada vs. geçerli olmak üzere 3. kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile Meslek Birlikleri'ne ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir 3. şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mâli veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

Epey.com'da yer alacak yazı ve diğer içeriklerde telif hakkı ihlallerine izin verilmez. Kullanıcıların içerik oluştururken, gerekli izinleri aldığı varsayılır. Telif hakkı ihlali durumunda, Site yönetiminin bilgilendirilmesi ve söz konusu ihlalin doğrulanmasını takiben, ihlali barındıran içeriğin ihlale ilişkin kısmı sunuculardan silinecektir. Kullanıcıların Epey.com tarafından gerçekleştirilen silme gibi tek taraflı işlemlerine ilişkin herhangi bir talep ve itiraz hakları bulunmamaktadır.

Yasal Sorumluluk: Kullanıcılar, Epey.com'da ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs konularda hak ve yetkileri olduğunu aksi durumlarda Epey.com'a yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler. Kullanıcılar, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Epey.com'a karşı da münferiden sorumludur.

Kullanıcılar, siteyi kullanmaya yasal olarak ehliyet sahibi olduklarını her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını, beyan ve teyit ederler. Kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin Epey.com tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

İçeriğin Paylaşımı ve Yeniden Dağıtımı : Kullanıcılar ayrıca, paylaşmayı seçtikleri içerik üzerindeki bazı haklarını, Creative Commons by-nc-sa 3.0 lisansı sınırlamaları dâhilinde, kamuya devretmişlerdir. Bu lisans kapsamında, Epey.com sitesinde gördüğünüz ve başka bir telif hakkına konu olmayan her türlü yazı, resim, fotoğraf, ses ve video içeriğini; Epey.com sitesinden alıntı yaptığınızı, kopyaladığınız içerikle aynı yerde olmak üzere belirtmeniz halinde herhangi bir kısıtlamaya tâbi olmadan kullanabilirsiniz.

Söz konusu içerik kullanımı hakları, kullandığınız içeriğin olduğu her türlü eserden kâr etme amacı gütmeniz ve/veya hazırladığınız eserde yukarıda adı geçen lisansla bu site üzerinden kazandığınız kopyalama ve alıntı yapma izinlerini kendi eseriniz üzerinde daha dar bir kapsamda tanımladığınız ya da hiç tanımadığınız hallerde tamamen kaldırılmıştır.

Kullanım Şartlarının İhlali:

Epey.com, Kullanıcıların siteyi yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek ve her türlü yasal tedbiri alma hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Epey.com Site Kullanım Koşulları'nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Kullanıcılar, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Epey.com'un kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

Sitemizi kullanarak, çerez kullanımına izin vermektesiniz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası. Kapat
* Sitemizde yer alan bilgiler üzerine büyük bir hassasiyet göstersek de tüm bilgilerin %100 doğru olduğu garanti edilememektedir.
* Ürün fiyatları ve satılan ürüne ait özellikler satıcıdan doğrulanmalıdır. Fiyat listelerinde tüm satıcılar yer almayabilir.
* Epey.com; içeriğinde bulunan eksik veya hatalardan, buna bağlı yapılan tüm işlemler ve zararları ile 3. kişilere ait zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
* Epey.com isim ve logosu kullanarak kampanyalı ürün satışı yaptığını iddia eden web siteleri ve reklam yayınlarının Epey.com ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Copyright © 2014-2024 Tüm Hakları Saklıdır.